Slideshow image
Previous Next
Κρίσεις Πανικού

Κρίσεις Πανικού
Διαταραχή Πανικού
 
Καθώς η διαταραχή πανικού αποτελεί μία από τις συχνότερες σε εμφάνιση καταστάσεις ανατροπής της ψυχικής λειτουργίας, σχεδόν όλοι έχουν βρεθεί στη θέση να βιώσουν το μέγεθος και τη δύναμη της είτε μέσα από κάποια άμεση, δική τους εμπειρία, είτε μέσα από την εμπειρία ενός κοντινού τους προσώπου.
 
Η κρίση πανικού αποτελεί το συνδυασμό ενός ξαφνικού φόβου με μία σειρά από σωματικά συμπτώματα που εμφανίζονται απότομα και έχουν την ικανότητα να πάρουν τόσο έντονες διαστάσεις που το άτομο να θεωρήσει πώς πιθανόν πεθαίνει ή ότι ένας απροσδιόριστο κίνδυνος, συχνά απρόσμενος, παραμονεύει. Όταν δεν προσδιορίζεται μέσα από εξετάσεις κάποιος ιατρικός παράγοντας στον οποίο να μπορούν να αποδοθούν αυτά τα συμπτώματα και η συχνότητα των απροσδόκητων επεισοδίων αυξάνεται πιθανώς να πληρούνται τα κριτήρια της διαταραχής πανικού. 
 
Στενά συνδεόμενη στη διαταραχή πανικού  είναι άλλη μία διαταραχή που ονομάζεται αγοραφοβία. Πρόκειται για μια φοβική κατάσταση που συχνά διαταράσσει τη λειτουργία του ατόμου ή την αλληλεπίδραση του με άλλους σε δημόσια ή συνωστισμένα μέρη και δημιουργεί έφορο έδαφος για να εκδηλωθεί μία κρίση πανικού. Οπότε η διαταραχή πανικού διαχωρίζεται στις περιπτώσεις που συνοδεύεται ή όχι από αγοραφοβία. Συχνά η αγοραφοβία αναπτύσσεται εξαιτίας της μη έγκαιρης φροντίδας των πρώτων συμπτωμάτων, καθώς ο φόβος ότι μπορεί μία κρίση να λάβει χώρα σε οποιοδήποτε μέρος όπου δεν υπάρχει βοήθεια μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορές αποφυγής. 
 
Επιστρέφοντας στις κρίσεις θα μπορούσαμε να πούμε πώς είναι μία κατάσταση που στοιχειοθετείται από έντονα, απροσδόκητα, σχετικά σύντομα και δυσάρεστα επεισόδια έντονου άγχους με σωματικές εκδηλώσεις  και ένα ακαθόριστο αίσθημα φόβου που μπορεί να αγγίζει αδιανόητα μεγέθη.  Ο φόβος αυτός μπορεί να είναι συγκεκριμένος (κάποιος μπορεί να φοβάται πώς πεθαίνει ή πώς χάνει το μυαλό του) ή να έχει  μία ακαθόριστη αίσθηση σε σχέση με κάτι άγνωστο.
 
Τα πιο συχνά συμπτώματα που μπορεί να αναγνωριστούν σε μία κρίση πανικού περιλαμβάνουν ταχυκαρδία, βάρος στην καρδιά, ρηχή αναπνοή, αίσθηση πνιγμού, αφωνία ή αλλαγή του τόνου της φωνής, πόνο στο στήθος και δυσφορία, ναυτία, ζάλη, κοιλιακή δυσφορία, αστάθεια, τάσεις λυποθυμίας, ίλλυγο, τρέμουλο, εξάψεις ή πάγωμα, αίσθηση αποπραγματοποίησης ή τρέλας, απώλεια ελέγχου, φόβους θανάτου και μουδιάσματα. Ο επίσημος ορισμός προσδιορίζει πώς πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα ή περισσότερα συμπτώματα που να εμφανίζονται και να κορυφώνονται εντός ενός συνεχόμενου διαστήματος 10 λεπτών. 
 
Μία κρίση πανικού μπορεί να πυροδοτηθεί από μία σειρά εξωτερικών ερεθισμάτων και συνθηκών ή από εσωτερικές ή ασυνείδητες αιτίες. Στο μεγαλύτερο ποσοστό ωστόσο, οι κρίσεις πανικού συνδέονται με φοβικά ερεθίσματα ή καταστάσεις που τις πυροδοτούν. 
 
Η αιτιολογία της διαταραχής πανικού δεν είναι εξακριβωμένη. Ωστόσο, έχουν προταθεί κάποιες θεωρίες που επιχειρούν να την εξηγήσουν. Οι βιολογικού τύπου θεωρίες επιχειρούν να κατανοήσουν το μηχανισμό που προκαλεί τις κρίσεις και να δώσουν βοήθεια μέσα από τη φαρμακευτική οδό, ενώ οι ψυχολογικού τύπου θεωρίες μιλούν είτε για τους αμυντικούς μηχανισμούς του ψυχισμού του ατόμου που αποτυγχάνουν να επιτελέσουν το έργο τους απέναντι σε τρομακτικά εσωτερικά ή εξωτερικά ερεθίσματα  ή τις συνδέουν με μαθημένες συμπεριφορές που έχουμε παρατηρήσει και εσωτερικεύσει από το περιβάλλον μας.
 
Συνήθως η διαταραχή πανικού εμφανίζεται καθώς το άτομο βρίσκεται στην πιο δημιουργική και εν δυνάμει παραγωγική φάση της ζωής του, με ένα μέσο όρο εμφάνισης τα 25 έτη, δημιουργώντας μεγάλες δυσκολίες στην διεκδίκηση στόχων ζωής. Αν κάποιος αδρανίσει στην αναζήτηση θεραπείας είτε λάβει μία μη ορθή ή λεπτομερή διάγνωση η επιτυχής αντιμετώπιση γίνεται δύσκολη και η διαταραχή μπορεί να καταλήξει να γίνει εγκλωβιστική για το άτομο.
 
Δυστυχώς μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων υποφέρουν για χρόνια, περιορίζοντας τον εαυτό τους και τη ζωή τους σε μία μηχανική λειτουργία ή τα συμπτώματα τους συχνά φροντίζονται μόνο τμηματικά. Το κοινωνικό και οικονομικό πλήγμα που δέχονται οι άνθρωποι που υποφέρουν από κάποια διαταραχή πανικού επηρεάζει τόσο τους ίδιους, όσο και τους κοντινούς τους ανθρώπους, ιδιαίτερα τους συντρόφους τους. s
 
Είναι σημαντικό λοιπόν, κάποιος να αναζητά εξειδικευμένη και γρήγορη βοήθεια αποτρέποντας το ενδεχόμενο να παγιωθεί μια δύσκολη για τη ζωή του και τη ζωή των δικών του ανθρώπων κατάσταση.